Animated youngsters_Extended

MAMA presenteert het project Animated Youngsters Extended, een multimediaal lespakket voor het voortgezet onderwijs, dat gaming, kunst, techniek en wetenschap letterlijk in de klas brengt.

Met het multimediale lespakket richt MAMA zich op het derde leerjaar vmbo en het vierde leerjaar havo en vwo van het voortgezet onderwijs. Het totale pakket bestaat uit een zesdelige jeugd documentaire serie, een mobiele website voor scholieren, diverse digitale en analoge spellen en een directe link tot de beroepspraktijk.

Vanaf september 2016 start drie keer per jaar het Animated Youngsters_Extended leertraject voor vier jaar achter elkaar. Binnen een traject wordt je als klas gekoppeld aan 4 andere klassen, verdeeld over heel Nederland. Met deze klassen kom je in een digitale leeromgeving waarbinnen ideeën en inspiratiebronnen kunnen worden uitgewisseld. In de klas ben je fysiek met elkaar aan het ontwikkelen aan een eigen game concept en denk je na over hoe digitale media, games, hedendaagse beeldcultuur jouw eigen leven beïnvloeden.

Animated Youngsters_Extended voorziet deelnemers van een brede bewustwording en kennis omtrent games, kunst, technische ontwikkelingen, de relatie met het internet en actuele discussies over nieuwe media. Hiermee sluit het traject op een unieke wijze aan bij het leergebied mediawijsheid en stimuleert het de 21st century skills. Daarbij is de lessenreeks ontwikkeld rondom de nieuwe exameneisen van het vak CKV en versterkt het hiermee feilloos het curriculum.

Animated Youngsters_Extended in het kort:

 • Geeft jongeren meer inzicht in de Nederlandse game- en de 
 hedendaagse kunstsector
 • Vergroot het netwerk en de scope van de deelnemende leerlingen
 • Legt verbindingen tussen school en de beroepspraktijk, tussen
 polder en stad, tussen verschillende leerniveaus én tussen kunst, games, actualiteit en techniek.
 • Speelt in op mediabewustzijn en digitale geletterdheid
Leerlingen leren:
 • Zich verhouden tot hun directe omgeving en virtuele omgeving
 • Kritisch nadenken over gaming
 • Hun eigen studiekeuzemogelijkheden onderzoeken
 • Samenwerken, in de klas en in de virtuele/digitale wereld
 • Hun eigen leerproces verhouden tot dat van leeftijdsgenoten
 • Procesgericht en oplossingsgericht creëren
 • Reflecteren op hun eigen leerproces door leerervaringen te delen

Meer weten? Meld je aan voor de Animated Youngsters_Extended nieuwbrief of neem contact op met MAMA over de mogelijkheden om zelf deel te nemen. Mailen kan naar marel@showroommama.nl

"Er zijn zoveel mogelijkheden in de wereld, er zijn zoveel kansen voor jezelf te creëren. Juist nu, door de digitalisering en de giga global village waar we in zitten is het nog meer van belang te beseffen dat je jezelf niet in een hokje hoeft te stoppen om aan het werk te komen of überhaupt gelukkig te zijn. Met de serie laten we zien dat juist door risico’s te durven nemen, net een andere kant op te gaan dan de massa en in jezelf durven te geloven, ook als niemand anders dit doet, je zoveel kan brengen. En ook dat je tegenwoordig je netwerk van gelijkgestemden niet per se hoeft te zoeken in je dorp, school of buurt, maar dat er een wereld aan je voeten ligt, als je durft te kijken!" - Marèl Jap-Sam, projectleider en regisseur Animated Youngsters_Extended

Aan de Animated Youngsters_Extended documentaire serie werkten mee:
Regie en scenario - Marèl Jap-Sam
Assistent-regisseur, scenario - Alicia Breton Ferrer
Cinematograaf - Esther Kool
Animatie, Titel sequentie en artwork - Janneke Meekes
Edit – Bram Kuiper
Componist – Frans Verburg
Sound Design – Any Colour Postproduction

o.a. in de serie te zien:
Fries Museum, Gamestudio Codeglue, TonTonclub XL, MU, STRP Biënnale, MOTI, Performance collectief Urland: Marijn de Jong, resolutie kunstenaar Rosa Menkman, Game designer Adriaan de Jongh, game artist Jan-Maarten Nachtegeller.

Betrokken bij de ontwikkeling van het lespakket zijn:
Margriet Brouwer- Hoofd educatie MAMA, Projectleider Animated Youngsters
Marèl Jap-Sam – Projectleider en intiator Animated Youngsters_Extended
Kimberley van Dee – Ontwikkeling en research lespakket
Bram Verhoef – Coördinator test fase en koppeling voortgezet onderwijs


Animated Youngsters_Extended wordt ontwikkeld in samenwerking met 5 pilot scholen.